Lleucu Meinir

+44 7966 014348

Cyfarwyddwr Teledu / TV Director

Gweithredu camerau - Sony Z1, PD170, DSR 500/570/450 - Camera operator

Ffotograffiaeth - cysylltwch i gomisiynu cyfres o luniau dogfen o’ch teulu neu ddigwyddiad arbennig.

Photography - I accept commissions for documentary photo series of your family or special events.